МУЗИЧКА ШКОЛА

Предраг Милошевић - Књажевац

019 732-911 и 730-412

Oбјављује

 

КОНКУРС

ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2018-2019. годину

 ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА МУЗИЧКУ ШКОЛУ

Подношење пријава за полагање пријемног испита, обавиће се у периоду од 21. до 25. маја 2018. године од 08 до 13 часова у секретаријату школе.
Пријемни испити се одржавају у два термина зависно од похађања наставе у Основним школама, и то:

04. јуна 2018. године од 14 часова
05. јуна 2018. године од 08 часова.

Информације на телефон 019/ 730 412.

© 2016 Основна музичка школа "Предраг Милошевић" - Књажевац